top of page
DCL5.png

Decentraland

Blockchain teknolojisine dayalı, kullanıcıların arazi satın alabildikleri, bu arazi üzerinde kendi dünyalarını inşa edebildikleri ve bundan kâr sağlayabildikleri sanal dünyaya Decentraland, platformun kullanım amaçlı tokenine ise MANA denir.

bottom of page