DCL5.png

Decentraland

Blockchain teknolojisine dayalı, kullanıcıların arazi satın alabildikleri, bu arazi üzerinde kendi dünyalarını inşa edebildikleri ve bundan kâr sağlayabildikleri sanal dünyaya Decentraland, platformun kullanım amaçlı tokenine ise MANA denir.